MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải pháp đám mây IoT cho Năng Lượng & Môi Trường của Advantech

22/05/2019
article-pic

Với sự phát triển của IoT và công nghệ đám mây, rất nhiều hoạt động về Năng lượng & Môi trường đã phát triển thành quản lý từ xa bằng cách sử dụng dịch vụ đám mây để cải thiện việc phân tích, trực quan hóa và học máy (machine learning).