MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-3011
Isolated Thermocouple Input Module

 • 1000 VDC, cách ly hoàn toàn
 • Cấu hình loại thermocouple
 • Lắp DIN-rail linh hoạt
 • Đo nhiệt độ thermocouple tuyến tính
 • Hoạt động từ một + 24 VDC
 • Nhiệt độ từ 0 đến 50 ° C
ADAM-3011 là bộ điều chỉnh tín hiệu đầu vào của thermocouple, có thể xác định cấu hình trường. ADAM-3011 sử dụng độ dốc kép 16-bit độ phân giải cao được điều khiển bằng vi xử lý, tích hợp bộ chuyển đổi A/D để thu được tín hiệu thermocouple và đầu vào cold

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Output
 • Output Ranges
Thermocouple Input
 • Temperature Range

Analog Output

 • Output Ranges

  ADAM-3011-AE 0~10 V

Thermocouple Input

 • Temperature Range

  ADAM-3011-AE Type J (-40~760° C), Type K (0~1000° C), Type T (-100~400° C), Type E (0~1000° C), Type R (500~1750° C), Type S (500~1750° C), Type B (500~1800° C)

Need more info? Talk to our Online Rep!