MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-6050
Module Modbus TCP I/O digital cách ly 18-ch

  • 12-ch DI, 6-DO DO, I/O thông minh dựa trên Ethernet
  • Giám sát và điều khiển từ xa với các thiết bị di động
  • Khả năng cấu hình nhóm để thiết lập nhiều mô-đun
  • Địa chỉ Modbus do người dùng xác định một cách linh hoạt
  • Khả năng điều khiển thông minh bằng chức năng ngang hàng (Peer-to-Peer) và chức năng GCL
  • Thông báo I/O hoạt động theo luồng dữ liệu hoặc chức năng kích hoạt sự kiện
  • Hỗ trợ nhiều giao thức: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT
  • Hỗ trợ ngôn ngữ web: XML, HTML 5, Java Script
ADAM-6000 hoàn thành việc tích hợp hệ thống tự động hóa và doanh nghiệp một cách dễ dàng thông qua công nghệ internet, do đó người dùng có thể tránh thay đổi toàn bộ kiến trúc của hệ thống điều khiển và thậm chí giám sát từ xa trạng thái thiết bị linh hoạt hơn. Các mô-đun ADAM-6000 được trao quyền ngang hàng Peer-to-Peer (P2P) và điều kiện đồ họa logic (Graphic Condition Logic) và có thể hoạt động như các sản phẩm độc lập để đo lường, kiểm soát và tự động hóa thay vì có thêm bộ điều khiển hoặc lập trình. Việc cấu hình hệ thống có thể hoàn thành trong một thời gian cực kỳ ngắn với tiện ích đồ họa dễ sử dụng và trực quan.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials