Quản lý thông minh ESG - Giải pháp giám sát cơ sở qua mạng LoRaWAN giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện

Quản lý thông minh ESG - Giải pháp giám sát cơ sở qua mạng LoRaWAN giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện

Hệ thống bảo trì dự đoán sử dụng AI để giám sát các tuabin điện gió

Hệ thống bảo trì dự đoán sử dụng AI để giám sát các tuabin điện gió

Nhà sản xuất linh kiện tản nhiệt xe điện EV Cấp 1 cải thiện hiệu quả OEE nhà máy với nền tảng IIoT thống nhất

Nhà sản xuất linh kiện tản nhiệt xe điện EV Cấp 1 cải thiện hiệu quả OEE nhà máy với nền tảng IIoT thống nhất