MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1706U
250 kS/s, 16-bit, Simultaneous 8-ch Universal PCI Multifunction Card

 • 8 đầu vào analog
 • 8 bộ chuyển đổi A/D lấy mẫu đồng thời
 • Bộ chuyển đổi A/D 16-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 250kHz cho mỗi kênh
 • Programmable gain
 • Bộ nhớ FIFO lên đến 8K Mẫu
 • Nhiều chế độ kích hoạt A/D
 • Lập trình pacer/counter
 • BoardID™ switch
 • Universal PCI Bus (hỗ trợ tín hiệu bus PCI 3.3V hoặc 5V)
PCI-1706U là thẻ đa chức năng hiệu suất cao tiên tiến dựa trên Universal PCI Bus. Với FIFO rộng với 8K mẫu, tốc độ lấy mẫu tối đa của PCI-1706U lên tới 250 kS/s với 8 bộ chuyển đổi A/D lấy mẫu đồng thời trên mỗi kênh. Nếu cần nhiều hơn 8 kênh đầu vào anal

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1706U-AE 8
 • Input Range

  PCI-1706U-AE ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1706U-AE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1706U-AE 250 KS/s (per channel)

Analog Output

 • Channels

  PCI-1706U-AE 2
 • Output Ranges

  PCI-1706U-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA
 • Resolution

  PCI-1706U-AE 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1706U-AE Static update

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1706U-AE 2
 • Counting Range

  PCI-1706U-AE 32-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1706U-AE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1706U-AE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1706U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!