MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1711
Entry-level 100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal PCI Multifunction Card

 • Hiệu quả chi phí
 • Đầu vào analog single-ended 16-ch
 • Bộ chuyển đổi A/D 12-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 100 kHz
 • 16 đầu vào analog single-ended
 • Programmable gain
 • Tự động quét kênh / khuếch đại
 • Onboard FIFO memory (1.024 mẫu)
 • Hai kênh đầu ra analog 12-bit
 • Onboard FIFO memory (1024 mẫu)
 • Đầu vào digital 16-ch và đầu ra digital 16-ch
 • Bộ đếm lập trình on-board
 • 16 đầu vào digital và 16 đầu ra digital
PCI-1711U và PCI-1711UL là những thẻ đa năng mạnh mẽ nhưng giá rẻ cho PCI bus. PCI-1711U đi kèm với 2 kênh đầu ra analog, trong khi PCI-1711UL không có. Do đó, PCI-1711UL đại diện cho một thiết bị giúp tiết kiệm chi phí cho những người không cần đầu ra an

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1711U-CE 16
  PCI-1711UL-CE 16
 • Input Range

  PCI-1711U-CE ±0.625 V ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
  PCI-1711UL-CE ±0.625 V ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1711U-CE 12-bit
  PCI-1711UL-CE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1711U-CE 100 KS/s (sum)
  PCI-1711UL-CE 100 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCI-1711U-CE 2
  PCI-1711UL-CE -
 • Output Ranges

  PCI-1711U-CE 0~5 V, 0~10 V
  PCI-1711UL-CE -
 • Resolution

  PCI-1711U-CE 12-bit
  PCI-1711UL-CE -
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1711U-CE Static update
  PCI-1711UL-CE -

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1711U-CE 2
  PCI-1711UL-CE 2
 • Counting Range

  PCI-1711U-CE 16-bit
  PCI-1711UL-CE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1711U-CE 16 (TTL)
  PCI-1711UL-CE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1711U-CE 16 (TTL)
  PCI-1711UL-CE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1711U-CE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1711UL-CE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!