MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1730U
32-ch Isolated Digital I/O Universal PCI Card

 • Tương thích với ISA với PCL-730
 • 32-ch TTL DI/O (đầu vào digital 16-ch, đầu ra digital 16-ch)
 • High output driving capacity
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Đầu nối 2 x 20-pin cho các kênh DI/O biệt lập
 • Đầu nối 2 x 20-pin cho các kênh DI/O TTL
 • Đầu nối D-type cho các kênh đầu vào và đầu ra biệt lập
 • Cách ly điện áp cao trên các kênh đầu ra
PCI-1730U, PCI-1733 và PCI-1734 cung cấp các kênh đầu vào digital biệt lập cũng như các kênh đầu ra digital biệt lập với bảo vệ cách ly lên đến 2.500 VDC, điều này lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp khi cần cách ly điện áp cao. Ngoài ra còn có 32 kênh

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language

Digital Input

 • Channels

  PCI-1730U-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
 • Isolation Protection

  PCI-1730U-BE 2,500 VDC

Digital Output

 • Channels

  PCI-1730U-BE 16 (Isolated), 16 (TTL)
 • Isolation Protection

  PCI-1730U-BE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCI-1730U-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials