MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module IoT Ethernet I/O: WISE-4000/LAN

Dòng sản phẩm WISE-4000/LAN là mô-đun I/O Ethernet IoT mới được thiết kế, hỗ trợ API web RESTful mới cho các ứng dụng IoT. Giao diện cấu hình web HTML5 cho phép người dùng thiết lập cấu hình các mô-đun WISE mà không bị giới hạn nền tảng hoặc hệ thống vận hành. Tính năng ghi chép dữ liệu tích hợp bên trong giúp ghi nhận dữ liệu với thông tin thời gian, sau đó được truy xuất thành một gói dữ liệu. Khoảng nhiệt độ hoạt động rộng khiến dòng WISE phù hợp hơn với các ứng dụng thu thập dữ liệu IoT. Cũ