MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Analog I/O

Các mô-đun đầu vào analog cung cấp các nguồn đầu vào khác nhau, chẳng hạn như cặp nhiệt điện (thermocouple), RTD, nhiệt điện trở (thermistor) hoặc tín hiệu analog chung. Các mô-đun này sử dụng giao thức truyền thông EIA RS-485 - tiêu chuẩn đường truyền cân bằng hai chiều, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp. ADAM-4000 cũng hỗ trợ giao thức Modbus/RTU như một cơ chế truyền dữ liệu từ xa.

Product List

Related Materials